Profil

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. Nama dan Alamat
Sekolah
SMK Kangkong
17040 Pasir Mas, Kelantan.
2. Kod Sekolah DEA 3240
3. Gred Sekolah A
4. Lokasi Sekolah 8km dari bandar Pasir Mas
5. Sesi Persekolahan 1 sesi
6. Nama Pengetua / Guru Besar Pn. Wan Atikah Bt. Wan Abdullah (PKP)
7. Bilangan Guru Lelaki = 42 Perempuan = 49 Jumlah = 91
8. Bilangan Staf Sokongan Lelaki = 9 Perempuan = 7 Jumlah = 16
9. Bilangan Murid Lelaki = 507 Perempuan = 474 Jumlah = 981
10. * Bilangan Murid
Asrama
Lelaki = 0 Perempuan = 0 Jumlah = 0
11. Bil. Murid Yang
Mengambil Peperiksaan
PT3 =166 SPM = 152 STPM = 79
12. No. Telefon +609-7962330
13. No. Faksimili      –
14. Alamat Mel Elektronik smkkangkong@gmaiil.com
15. Visi Sekolah SMK Kangkong Akan Menjadi Sekolah Terbilang Di Negeri Kelantan Pada Tahun 2020
16. Misi Sekolah Memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui
pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 

 

About the Author