KURIKULUM

MAJLIS KURIKULUM

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail

Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh. Mazenah Zakaria

Setiausaha : Pn. Zainab Daud

AJK :

1. Unit Perancang Kecemerlangan Akademik : Pn. Hjh. Mazenah Zakaria.

2. Unit Ketua-Ketua Jabatan : Pn. Zainab Daud

3. Unit Jadual Waktu dan Guru Ganti : En. Che Hassan Hamid

4. Unit Peperiksaan dan Penilaian : Pn. Hasiah Zakaria

5. Unit Headcount dan Link Akademik : Tn. Hj. Md Kamal Ghani

6. Unit Bank Soalan : Pn. Teyun Swee Chuen

7. Unit Penyeliaan dan Pencerapan : Pn. Hjh. Mazenah Zakaria

8. Unit Pusat Sumber Pra U : Pn. Zainab Daud

9. Unit ICT, Siaraya dan Pembestarian Sekolah : Tn. Hj. Azmi Che Lah

10. Unit Keceriaan Dewan Kuliah & Bilik Tutorial : Pn. Siti Roziah Abdullah

11.Unit Papan Kenyataan : En. Zawawi Che Hassan

12.Unit Kelas Tambahan : Pn. Che Narizan Hamat

13.Unit Stok dan Iventori :Pn. Teyun Swee Chuen

5.1.1. UNIT PERANCANG KECEMERLANGAN AKADEMIK

Penasihat : Pn. Hjh.Nik Hazimah Bt. Wan Ab. Rahman
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus Projek : Pn. Hjh. Mazenah Zakaria.
Pen. Pengurus Projek : Pn. Che Siti Zaharah Adam
Pn. Asliza Abu Bakar ( Penyelaras Kecemerlangan )
Pn. Zainab Daud
Semua Ketua Jabatan

5.1.2. KETUA-KETUA JABATAN

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus Projek : Pn. Zainab Daud
Pen. Pengurus Projek : Pn. Teyun Swee Chuen [ Bahasa Melayu ]
Pn. Asliza bt. Abu Bakar [ Pengajian Am ]
Tn. Hj. Azmi bin Che Lah [ Kesus. Melayu ]
Pn. Che Narizan Hamat [ Sejarah]
En. Che Hassan Hamid [ Geografi ]
Pn. Siti Roziah bt. Abdullah [Seni Visual ]
En. Razali Mohamad [ Ekonomi ]
En. Mohd kamal b. Ghani [ P.Perniagaan ]
En. Wan. Zain wan Yacob [ MUET ]

5.1.3. JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus Projek : En. Che Hassan Hamid
Pen. Pengurus projek : En. Razali Mohamad

5.1.4. PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim
Pengurus Projek : Pn. Hasiah Zakaria ( Dalaman )
: Pn. Rohayah Daud ( STPM )
: En. Wan Zain Wan Yaakob ( MUET )

5.1.5. HEAD COUNT / LINK AKADEMIK

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim
Pengurus projek : Tn. Hj. Mohd Kamal Abd. Ghani
Pen. Pengurus Projek : En. Amran Che Pa

5.1.6. BANK SOALAN

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Pn. Teyun Swee Chuen

5.1.7. PENYELIAAN DAN PENCERAPAN

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Pn. Hjh. Mazenah Zakaria
Pen. Pengurus Projek : Semua Ketua Jabatan

5.1.8. PUSAT SUMBER PRAUNIVERSITI

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Pn. Zainab Daud
Pen. Pengurus Projek : Pn. Rohayah Daud

5.1.9. ICT / SIARAYA & PEMBESTARIAN SEKOLAH.

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Tn. Hj. Azmi Che Lah
Pen. Pengurus Projek : En. Amran Che Pa
En. Asri Jusoh

5.1.10.KECERIAAN DEWAN KULIAH & KELAS TUTORIAL.

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Pn. Siti Roziah Abdullah ( DK 1 )
Pen. Pengurus Projek : Pn. Rohayah Daud (DK 2 )
En. Mohd Zawawi Che Hassan ( DK 3 )

5.1.11.PAPAN KENYATAAN.

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : En. Zawawi Che Hassan
Pen. Pengurus Projek : En. Wan Zain wan Yaakob

5.1.12.KELAS TAMBAHAN.

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Pn. Che Narizan Hamat
Pen. Pengurus Projek : Pn. Hasiah Zakaria ( Bendahari )
Semua Guru Pra u

5.1.13.UNIT STOK DAN IVENTORI.

Penasihat : Tn. Hj. Che Jusoh bin Ismail
Pengerusi : En. Muhamad Firdaus bin Ibrahim

Pengurus projek : Pn. Teyun Swee Chuen
Pen. Pengurus Projek : En. Che Amran Che Pa
En. Zahari Yaakob

About the Author