Pra Universiti

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PRA U

PENASIHAT

TN. HJ. CHE JUSOH BIN ISMAIL

PENGETUA

PENGERUSI

EN. MUHAMAD FIRDAUS BIN IBRAHIM

PENOLONG KANAN PRA U

SETIAUSAHA

PN. TEYUN SWEE CHUEN

KETUA UNIT KURIKULUM

PN. HJH. MAZENAH ZAKARIA

KETUA UNIT HEP

EN. ZAILAN ISMAIL

KETUA UNIT KOKURIKULUM

CIK SAKINAH HAMAT

1.   Unit Perancang Kecemerlangan

Akademik

Pn. Hjh. Mazenah Zakaria

2.   Unit Ketua-Ketua Jabatan

Pn. Zainab Daud

3.   Unit Jadual Waktu  GuruGanti

En. Che Hassan Hamid

4.   Unit Peperiksaan dan Penilaian

Pn. Hasiah Zakaria

5.   Unit Headcount dan Link

Akademik

Tn. Hj. Mohd Kamal Abd Ghani

6.   Unit Bank Soalan

Pn. Teyun Swee Chuen

7 .  Unit Penyeliaan & Pencerapan

Pn. Hjh. Mazenah Zakaria

8.   Unit Pusat Sumber Pra U

Pn. Zainab Daud

9.   Unit ICT, Siaraya dan

Pembestarian Sekolah

Tn. Hj. Azmi Che La.h

10  Unit Keceriaan Dewan Kuliah &

Bilik Tutorial

Pn. Siti Roziah Abdullah

11. Unit Papan Kenyataan :

En. Zawawi Che Hassan                       12. Unit Kelas Tambahan

Pn. Che Narizan Hamat                                                    13. Unit Stok dan Iventori

Pn. Teyun Swee Chuen

1.  Pendaftaran Pelajar

Cik Sakinah Hamat.

2.  Disiplin dan Kepimpinan

En. Zailan Ismail.

3.  Bimbingan  dan Kaunseling

Tn. Hj. Azmi Che Lah.

4.  Kebajikan Pelajar

En. Che Amran Che Pa

5.  3 K (Kebersihan, Kesihatan dan

Keselamatan )

Pb. Asliza Abu bakar

6.  Biasiswa /Sumbangan

En. Mohd Zawawi Che Hasan.

7.  Bina Insan

Tn. Hj. Mohd Kamal Abd Ghani.

8.  Persijilan

En. Razali Muhamad.

9.  MPP

En. Zahari Yaakob

1.Unit Sukan dan Permainan

: En. Razali Mohamad

2.Unit Persatuan Akademik

: Tn. Hj. Azmi Che lah

3. Unit Pasukan Beruniform

: En. Che Amran Che Pa

4.Unit Pertandingan Luar

: Pn. Hasiah Zakaria

5.Unit Pertina

: Pn. Asliza Abu Bakar

KETUA UNIT PENYELIDIKAN/KOLOKIUM

EN. CHE HASSAN HAMID

1.Unit Penyelidikan

: Pn. Norzaini Adzmi

2.Unit Kolokium

: En. Razali Mohamad (Dalaman)

: Pn. Asliza Abu bakar (Luaran)

3. Unit Dokumentasi

: Pn. Siti Roziah Abdullah

About the Author