Pertandingan Kawad Kaki

 

Pertandingan kawad diadakan pada 18 Julai 2012 di tapak perhimpunan. Kesemua badan berunifom mengambil bahagian dalam acara ini.

About cikgu