Hak Cipta

Hak Cipta Terpelihara © 2007-2017  Unit Media, Dokumentasi & Portal SMK Kangkong, Pasir Mas, Kelantan.Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak admin.

About the Author