Hadiah Kecemerlangan Akademik

Penyampian hadiah kepada pelajar cemerlang pada peperiksaan akhir tahun 2010.

About cikgu