Ceramah Kerjaya IT & Bengkel Asas Photoshop

Program ini telah diadakan di Makmal Komputer Produksi Multimedia (MPV) dengan anjuran Unit ICT, Panitia Produksi Multimedia (MPV), Unit Kaunseling & Kerjaya dan Kolej Teknologi Darulnaim. Terima kasih diucapkan kepada tenaga pengajar iaitu penyarah & pelajar KTD dan pelajar yang terlibat. Diharap program seperti ini dapat dilaksanakan lagi pada masa akan datang.

About cikgu